DANH SÁCH ICON

Bằng cách kích chuột vào các đường link dưới đây để tới các trang thư viện Icon miễn phí

1. icon8.com | 2. flaticon.com | 3. freepik.com | 4. iconfinder.com | 5. vecteezy.com

Chú ý:

      + Bạn hãy tải Icon mà bạn thích về máy tính rồi đưa lên website - nơi sẽ tổ chức để các chiến dịch Thông báo đẩy thực hiện. Sau đó, copy link của icon đó và đưa vào trường URL của ảnh, như vậy Thông báo đẩy vừa đẹp, sinh động, thu hút và đặc biệt nó sẽ được tải lên nhanh.

      + Hoặc Bạn kích chuột trên biểu tượng cần trong danh sách bên dưới để lấy Link của biểu tượng đó.

10_64x64.png  11_64x64.png  12_64x64.png  13_64x64.png  14_64x64.png  15_64x64.png  16_64x64.png  17_64x64.png  18_64x64.png  19_64x64.png  1_64x64.png  20_64x64.png  21_64x64.png  22_64x64.png  23_64x64.png  24_64x64.png  25_64x64.png  26_64x64.png  27_64x64.png  28_64x64.png  29_64x64.png  2_64x64.png  30_64x64.png  31_64x64.png  32_64x64.png  33_64x64.png  34_64x64.png  35_64x64.png  36_64x64.png  37_64x64.png  38_64x64.png  39_64x64.png  3_64x64.png  40_64x64.png  41_64x64.png  42_64x64.png  43_64x64.png  44_64x64.png  45_64x64.png  46_64x64.png  47_64x64.png  48_64x64.png  49_64x64.png  4_64x64.png  50_64x64.png  51_64x64.png  52_64x64.png  53_64x64.png  54_64x64.png  55_64x64.png  56_64x64.png  57_64x64.png  58_64x64.png  59_64x64.png  5_64x64.png  60_64x64.png  6_64x64.png  7_64x64.png  8_64x64.png  9_64x64.png  AFP.ico  Acrobat Standart.ico  Activity Monitor.ico  Add.png  Address Book.ico  Administrator.ico  After Effects Standart.ico  AirPort Admin Utility.ico  Alerts.ico  AntiVirus.ico  App.ico  Apple Script.ico  Applications.ico  Appointments.ico  Archive Assistant.ico  Archive Search.ico  Arrow Back.png  Arrow Down.png  Arrow Forward.png  Arrow Up.png  Audio MIDI Setup.ico  Binoculars.ico  Blog.ico  Blue twitter.ico  Bluetooth File Exchange.ico  Bluetooth Serial Utility.ico  Bluetooth Setup Assistant.ico  Book3.ico  BreakingNews.ico  Burn.ico  CD.ico  Cancel__Red.ico  CandyBar.ico  Chart.png  Chat.png  Chat_01.png  Chatrooms.ico  Checked_Shield_Green.ico  Chess.ico  Chinese Text Converter.ico  Cinema4D.ico  Class.png  Clock.ico  Clock4.ico  Close_Box_Red.ico  ColorSync Utility.ico  Communicate_1.png  Compose Email.ico  Connect.ico  Console.ico  Contact.png  Contacts 1.ico  Contacts 2.ico  Contests.ico  Control Panel 1.ico  Control Panel 2.ico  Control Panel 3.ico  DVD.ico  Delete.png  DeleteRed.ico  Delete_01.png  Delicious.ico  Desktop.ico  Diagram.png  Digg.ico  DigitalColor Meter.ico  Director.ico  Directory Access.ico  Disconnected.ico  Document Blank.ico  Document.ico  Door.png  Download.ico  DrawingPin1_Blue.ico  DrawingPin2_Blue.ico  Dreamweaver.ico  DropConvert.ico  DropSegment.ico  DropZip.ico  Duckling.ico  Eject.ico  Elite 128x128.png  Email 1.ico  Email 2.ico  Email 3.ico  Email 4.ico  Entourage.ico  Excel.ico  Exclusives.ico  Explorer alternate.ico  Explorer-man.ico  Explorer.ico  External.ico  FILE.ico  FOOOD's Icons.ico  FTP.ico  Facebook.ico  FamilyTree.ico  Favourites.ico  File Server.ico  Find 1.ico  Find 2.ico  FireFox.ico  Firewire HD.ico  Fireworks.ico  Flag1_Green.ico  Flag2_Green.ico  Flash.ico  FlashMobs.ico  Flickr.ico  Floppy-blue.ico  Folder.ico  FolderOpened_Yellow.ico  FoldingatHome.ico  Follow me.ico  Font Book.ico  Font.ico  Forum.ico  Forums.ico  Freehand.ico  Games.ico  Gaming.ico  Generic.ico  Globe 1.ico  Globe 2.ico  Globe 3.ico  Globe 4.ico  Globe1.ico  Golive CS.ico  Grab.ico  Green RSS reader.ico  HTTP.ico  Help 1.ico  Help 2.ico  Help_Circle_Blue.ico  Home 1.ico  Home 2.ico  Home.ico  Host2.png  Hourglass.ico  House.png  ICQ.ico  IM Plugin Converter.ico  Illustrator 10.ico  Illustrator CS.ico  Image Capture.ico  Image Ready CS.ico  InDesign CS-alternate.ico  InDesign CS.ico  Info_Box_Blue.ico  Installer.ico  Internal.ico  Internet 128x128.png  Internet Connect alternate.ico  Internet Connect.ico  Internet Connections 1.ico  Internet Connections 2.ico  Internet Connections 3.ico  Internet Explorer.ico  Internet Security 1.ico  Internet Security 2.ico  Keychain Access.ico  LHA.ico  Library.ico  LiveMotion.ico  MO Disk.ico  Magnifier2.ico  Mail.ico  Mailto.ico  Maya.ico  Media Player.ico  Memory Stick.ico  Minimize_Box_Blue.ico  Minus_Circle_Green.ico  Mozilla.ico  Music Player 4.ico  My Computer 128x128.png  My Computer.ico  My Documents 128x128.png  My Icons.ico  My Network 128x128.png  NetInfo Manager.ico  Network Utility.ico  Network.ico  News.ico  ODBC Administrator.ico  OfficeX.ico  Online cube.ico  Online writing.ico  Orange RSS reader.ico  Orange forum.ico  Orange twitter.ico  PageMaker.ico  Paintbrush 1.ico  Paintbrush 2.ico  Painter.ico  PaperClip1_Black.ico  PaperClip2_Black.ico  PaperClip3_Black.ico  PaperClip4_Black.ico  Pencil3.ico  Photoshop CS.ico  Pics 1.ico  Pics 2.ico  Picture.ico  Pie Diagram.png  Plus__Orange.ico  Power__Yellow.ico  Powerpoint.ico  Premiere.ico  Preview.ico  Print.png  Private.ico  QuarkXPress.ico  QuickTime Player.ico  RSS.ico  RSSReader.ico  Recent Documents.ico  Rectangle Blue.png  Rectangle Green.png  Recycle Bin Empty 1.ico  Recycle Bin Empty 2.ico  Recycle Bin Empty 3.ico  Recycle Bin Empty 4.ico  Recycle Bin Full 1.ico  Recycle Bin Full 2.ico  Recycle Bin Full 3.ico  Recycle Bin Full 4.ico  Recycled Empyt 128x128.png  Recycled Full 128x128.png  Regional Settings.ico  Removable.ico  Remove Tablet.ico  Ruler1.ico  Run 1.ico  Run 2.ico  SETIatHome.ico  SIT.ico  SITX.ico  Safari.ico  Scissors.ico  Search 2.ico  Search.ico  Secure Delete.ico  Security 1.ico  Security 2.ico  Setting_3.png  Sherlock.ico  Shield_Blue.ico  Shield_Green.ico  Shield_Grey.ico  Shield_Red.ico  Shield_Yellow.ico  Shopping cart.png  Shopping_Full.png  Shutdown_Box_Red.ico  Sign In.png  SmartMedia.ico  Sound.ico  Stickies.ico  Stuff 1.ico  Stuff 2.ico  Stuff 3.ico  StuffIt Deluxe.ico  StuffIt Expander.ico  SuperDisk.ico  SupportGroups.ico  TAR.ico  Tech Support.ico  Technorati.ico  Terminal.ico  Text.ico  TextEdit.ico  The Internet.ico  Themes 1.ico  Themes 2.ico  Themes 3.ico  Toast Titanium.ico  Trash Full.ico  Trash.ico  Twitter bird.ico  USB HD.ico  Unknown.ico  User Info.png  User1.ico  Users 1.ico  Users 2.ico  Video 1.ico  Video 2.ico  Vista_icons_01.png  Vista_icons_02.png  Vista_icons_03.png  Vista_icons_04.png  Vista_icons_05.png  Vista_icons_06.png  Vista_icons_07.png  Vista_icons_08.png  Vista_icons_09.png  Warning.ico  Warning_Shield_Grey.ico  Webcasts.ico  Wizard1.ico  Word.ico  Xrabbit.jpg  YellowSub.ico  Youtube.ico  add1.ico  add2.ico  addressbook.ico  addressbook.png  advertisment-48.png  alarm.ico  alarm.png  alarm_add.png  alarm_remove.png  alert.ico  amazon.png  animation.png  antenna.png  apple.png  application.ico  archive-48.png  archive.png  archive_add.png  archive_remove.png  article 48.png  attachment.png  attachment_add.png  attachment_remove.png  author-48.png  back.ico  backward.png  bank.png  bar_chart.png  bar_chart_add.png  bar_chart_remove.png  beach_chair_128x128.png  binoculars.png  blogger.png  blogroll-48.png  bluetooth.png  book.png  books.png  calculator.ico  calculator.png  calendar.ico  calendar.png  calendar_add.png  calendar_remove.png  cancel.ico  cancel.png  cart.ico  cash.png  cd.png  cd_add.png  cd_remove.png  chart.ico  chase.png  chat.ico  click-to-call.png  close.ico  cocktail_128x128.png  comments-48.png  computer.ico  configuration.png  configuration_edit.png  configure.ico  connect.png  contact.ico  copy.ico  copy.png  coupon-01.jpg  coupon.png  credit.png  credit_card.png  credit_card_add.png  credit_card_remove.png  cubes_class libraries4.png  cut.ico  cut.png  cutting-coupon-01.png  cutting-coupon-02.png  cutting-coupon-03.png  dang-ky01.png  dang-ky02.png  dang-ky03.png  dang-ky04.png  dang-ky05.png  dark HD.ico  database.png  database_add.png  database_remove.png  date-48.png  debit.png  delete.ico  delicious.png  dial.png  dialog box.png  digg.png  digital_camera.png  disc.ico  disk_space.png  disk_space_add.png  disk_space_remove.png  documents.ico  down.ico  download.png  echeck.png  edit.ico  email-48.png  email.png  error1.png  error2.png  error3.png  error4.png  error5.png  event.ico  exclamation1.png  exclamation2.png  exclamation3.png  exclamation4.png  exclamation5.png  exit.png  export.ico  export.png  facebook.png  fax.png  feed.png  feedback.png  file.png  file_add.png  file_edit.png  file_lock.png  file_remove.png  file_unlock.png  find-icon.png  flickr.png  flip_flops_128x128.png  flippers_128x128.png  folder.png  folder_add.png  folder_lock.png  folder_remove.png  folder_unlock.png  forms.png  forward.ico  forward.png  free-512.png  friendfeed.png  friendster.png  furl.png  fwd.png  generic.png  giam-gia-01.png  giam-gia-010.png  giam-gia-02.jpg  giam-gia-03.jpg  giam-gia-04.jpg  giam-gia-05.jpg  giam-gia-06.jpg  giam-gia-07.jpg  giam-gia-08.jpg  giam-gia-09.jpg  giam-gia-11.png  giam-gia-113.jpg  giam-gia-12.jpg  giam-gia-14.jpg  giam-gia-15.jpg  giam-gia-16.jpg  giam-gia-17.jpg  giam-gia-18.jpg  giam-gia-19.jpg  giam-gia-20.png  giam-gia-21.jpg  giam-gia-22.jpg  giam-gia-23.jpg  giam-gia-24.png  giam-gia-25.jpg  giam-gia-26.jpg  gift.png  gift_alt.png  gold.png  google.png  googleckout.png  graph.png  graph_add.png  graph_remove.png  group.png  group_add.png  group_remove.png  guarantee.png  hang-up.png  headphones.png  help.png  home.png  hotline01.jpg  hotline02.jpg  hotline03.jpg  hotline04.jpg  iCal alternate.ico  iCal.ico  iDisk.ico  iMovie.ico  iPhoto.ico  iPod Updater.ico  iSync.ico  iTunes.ico  image.png  image_add.png  image_remove.png  import.ico  import.png  info.ico  info.png  installer.png  ipod.png  itunes.png  keypad.png  lastfm.png  light HD.ico  like Tiger.ico  lime HD.ico  linkedin.png  livejournal.png  local_network.png  local_network_add.png  local_network_remove.png  lock.png  login01.png  login02.png  login03.png  login04.png  login05.png  login06.png  magnolia.png  mastercard.png  mastercard_alt.png  maximize.png  message.png  message_add.png  message_edit.png  message_remove.png  messenger.png  messenger_add.png  messenger_remove.png  mileage.png  minimize.png  mixx.png  mobile-phone.png  molecule1.png  moss HD.ico  my-invoices.png  my-profile.png  my-reports.png  my-savings.png  myspace.png  netvibes.png  network.png  network_add.png  network_remove.png  new folder.ico  new_file.png  new_page.png  news.png  newsletter.png  newsvine.png  notice_board.png  onebit_01.png  onebit_02.png  onebit_03.png  onebit_04.png  onebit_05.png  onebit_06.png  onebit_07.png  onebit_08.png  onebit_09.png  onebit_10.png  onebit_11.png  onebit_12.png  onebit_13.png  onebit_14.png  onebit_15.png  onebit_16.png  onebit_17.png  onebit_18.png  onebit_19.png  onebit_20.png  onebit_21.png  onebit_22.png  onebit_23.png  onebit_24.png  onebit_25.png  onebit_26.png  onebit_27.png  onebit_28.png  onebit_29.png  onebit_30.png  open.png  order.png  paste.png  pause.png  paypal.png  pen.png  phone.png  picasa.png  play.png  plugins-48.png  plum HD.ico  podcast.png  pownce.png  printer.png  printer_add.png  printer_remove.png  profile.png  profile_add.png  profile_edit.png  profile_remove.png  question1.png  question2.png  question3.png  question4.png  question5.png  raspberry HD.ico  receptionist.png  recycle_bin.png  reddit.png  redo.png  refresh.png  rewind.png  rss.png  rss_add.png  rss_remove.png  sale-off-01.png  sapphire.png  save.png  save_as.png  search.png  shield1.png  shield2.png  shield3.png  shield4.png  shield5.png  shopping_cart.png  shopping_cart_add.png  shopping_cart_remove.png  smiley.png  smiley_add.png  smiley_remove.png  sms-call.png  sms.png  solo.png  sound.png  sound_decrease.png  sound_increase.png  stop.png  stop_sign.png  stumbleupon.png  support-man.png  support-woman.png  support.png  support00.png  support01.png  support02.png  support03.png  support04.jpg  support05.png  support06.jpg  surfboard_128x128.png  system applications.ico  system.ico  technorati.png  telecom.png  telephone.png  telephone_receiver.png  tell-a-friend.png  themes-48.png  todo_list.png  todo_list_add.png  todo_list_remove.png  twitter.png  type.png  umbrella_128x128.png  undo.png  unlock.png  up.ico  upload.png  usb.png  user-guide.png  user.png  user_add.png  user_lock.png  user_remove.png  user_unlock.png  vacancy.png  views-48.png  vimeo.png  visa.png  visa_alt.png  voip.png  vpn.png  wallet.png  web-call.png  webshots.png  wifi.png  wordpress.png  yahoo.png  yelp.png  youtube.png  zip.ico  zoom-icon.jpg  zoom_in.png  zoom_out.png  

Liên hệ

Thông tin liên hệ

VnTrigger.com được quản lý và khai thác bản quyền bởi Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Uy Tín Phát

Hãy liên hệ với chúng tôi bằng việc điền yêu cầu của bạn theo form đăng ký bên cạnh. Chúng tôi sẽ liên hệ lại bạn trong thời gian sớm nhất.
Xin cảm ơn!

  • Số 136, Ngõ 44 phố Trần Thái Tông, Tổ 27 Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà nội
  • 8:30 - 17:30 (Từ thứ 2 đến thứ 7)
  • 0968.237.118
  • VnTriggerAgent@gmail.com
Fill out my online form.
Top